Långsiktig naturförvaltning

vid nedre Umeälven

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. För att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena bildades Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven.

Stiftelsens uppdrag:

  • Förvaltning av sex olika naturreservat
  • Naturvårdsskötsel av lövskogar
  • Skötsel av våtmarker, flödvatten och strandängar
    för rastande fåglar
  • Fodersädsodlingar för gäss, svanar, änder och tranor
Flygbild över naturreservatet Storavan i Stöcke by med Södra Degernässlätten-Sundet och Västerfjärden i bakgrunden. På bilden ser man både restaurerade strandängar, nyanlagda våtmarker, åkermarker och hur Botniabanan går rakt igenom området samt Umeå stad i bakgrunden.
Flygbild över naturreservatet Storavan i Stöcke by med Södra Degernässlätten-Sundet och Västerfjärden i bakgrunden. På bilden syns restaurerade strandängar, nyanlagda våtmarker, åkermarker och hur Botniabanan går rakt igenom området samt Umeå stad i bakgrunden.