Styrelse och ansvarsfördelning

Stiftelsen förvaltas av Länsstyrelsen Västerbotten, som har dispositionsrätt över stiftelsens avkastning. En exekutiv styrelse med säte i Umeå fattar beslut om den årliga förvaltningen av medlen för förvaltarens räkning.

Styrelsen:

Björn JonssonOrdförande, Länsstyrelsen Västerbotten
Christer NilssonUmeå universitet
Doris GrellmannUmeå kommun
Anders HellströmNaturskyddsföreningen
Nils-Gunnar MattssonLantbrukarna Degernäs
Mårten HettaSLU
Helena GranbergLantbrukarna Stöcke
Stefan LöfgrenTrafikverket
Arne LindströmDegernäsbäckens avvattningsföretag
Tomas BrodinVästerbottens ornitologiska förening

Ansvarsfördelning mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och stiftelsen

Trafikverket, dåvarande Banverket, ansvarade för att kompensationsåtgärderna kom till stånd och för finansieringen av dem. De ansvarade även för genomförandet av de initiala skötselinsatserna och för att ta fram underlag för reservatsbeslut och skötselplaner.

Trafikverket bildade med fonderade stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven. Med hjälp av de avsatta pengarna ansvarar stiftelsen för den långsiktiga naturvårdsförvaltningen av kompensationsåtgärderna.

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade om de aktuella reservaten och fastslog skötselplaner för dem. Länsstyrelsen är förvaltare och tillsynsmyndighet för samtliga naturreservaten och Natura 2000-områdena i området. Länsstyrelsen ansvarar även för byggande och underhåll av anläggningar för besökare i enlighet med de olika reservatens skötselplaner.