För besökare

Vid nedre Umeälven finns massor att upptäcka: orörd natur, vandringsstigar och öppna jordbruksmarker. På våren rastar tusentals fåglar i området.

Naturreservat vid nedre Umeälven

Mer om naturreservaten hittar du på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida och i Naturkartan.

Hängbron till ön Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Foto: Andreas Garpebring

Följ med på guidad fågelskådning

I april–maj och i augusti ordnar vi guidad fågelskådning i området. Håll koll i kalendariet på Länsstyrelsens hemsida för mer information.

Våtmarkerna fylls med vatten

I slutet på mars eller början av april startar vi vattenpumparna i naturreservaten Södra Degernässlätten-Sundet och Storavan. Syftet är att ge flyttande fåglar en bra rastplats. Passa på att ta del av fåglarnas skådespel vid våtmarkerna. En bra plats med utsikt över Degernässlätten är ”Skådarlimpan” som ligger efter vägen i reservatets norra del.

Åkrarna blir fina rastplatser för flyttfåglar varje vår. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Efter uppstart tar det omkring fyra dygn innan våtmarkerna är helt vattenfyllda. Flödvattenytorna på åkrarna i norra änden av reservatet töms vid månadsskiftet april-maj för att var helt torrlagda senast den 5 maj så att åkerbruket kan komma igång.

Övriga reglerbara våtmarker betas av djur och kan därför hållas vattenfyllda längre. Storavan har vattenspegel, om än gradvis minskande, under hela sommaren.

Stör inte fåglarna

Tänk på att beträdnadsförbunden i  fågelskyddsområdet och i de olika naturreservaten börjar gälla från och med den 1 april. Då är det inte längre tillåtet att promenera, åka skidor, köra skoter eller göra annat som kan störa fågellivet i de områdena.

Utmarkerade stigar, rastplatser och fågelskådningsanläggningar är öppna för besökare även under tiden då beträdandsförbud gäller.

Tider för beträdansförbud i fågelskyddsområden

  • Fågelskyddsområdet Umedeltats slättbygd, 1 april–15 maj
  • Södra Degernässlätten-Sundet 1 april-15 maj (hela reservatet) och 1 april-15 augusti (inom betesfållorna)
  • Storavan 1 april–15 augusti (delar av reservatet) 1 april–15 maj (hela reservatet)
  • Umeälvens delta 1 april–15 augusti

Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om beträdandsförbud.

Naturbetesmarker

Flera av de restaurerade markerna hålls öppna med hjälp av betande får, kor och hästar. Tänk på att inte störa djuren i deras viktiga arbete och håll dig till markerade leder om du vill passera.