Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Västerbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.  Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje[WCAG 4.1.1(A)].

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Brister i dokument

Dokument som är skapade innan den 23 september 2020, exempelvis publikationer och PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text, dokumenttitel, läs- eller tabbordning saknas eller är felaktig. När det gäller tabeller kan det saknas rubriker.

Vissa dokument som skapats innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. De är också oskarpa vid förstorning och kan därmed vara svåra att läsa.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument.

Brister i webbsidor

Några sidor innehåller tillgänglighetsfel i WCAG. Bristerna är av olika art och sidorna har varierande problem.

Vi bedriver ett löpande arbete med att åtgärda bristerna i sidorna.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av naturvardnedreumealven.se.
Senaste bedömningen gjordes den 19 november 2020
Webbplatsen publicerades den 19 november 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 november 2020.