Uppföljning

Stiftelsen följer upp effekterna av Botniabanan och ska se till att målen för kompensationsåtgärderna uppfylls.